پروژه مجتمع ورزشی

تعریف پروژه: تولید و نصب دیوار محوطه مجتمع ورزشی
کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مکان پروژه: صفادشت کرج

برخی از تصاویر مربوط به پروژه مجتمع ورزشی