نیوجرسی

نیوجرسی ها، قطعاتی پیش ساخته از جنس بتن مسلح می باشند که دارای سایزها و تیپ های مختلفی بوده که هر یک از آنها دارای کاربری های متفاوتی می باشند.
از بیشترین موارد مصرف نیوجرسی ها می توان به جداسازی راه ها و همچنین پارتیشن بندی محوطه ها اشاره نمود.
نیوجرسی پیش ساخته
نیوجرسی بتنی پیش ساخته
فهرست
تماس با کارشناس