قرنیز بتنی

قرنیز بتنی

قرنیزهای پیش ساخته بتنی، قطعاتی با ابعاد مختلف بوده که با هدف پوشش و زیبایی کنار عرشه و رمپ پل ها و زیر گذرها مورد مصرف قرار می گیرند.
سایزهای قرنیز های بتن مسلح با توجه به نیاز کارفرما متفاوت می باشد و نصب آنها به دلیل ظرافت کار و پوشش نهایی نما، نیاز به استاد کار حرفه ای و با تجربه دارد؛
در حالیکه در برخی پروژه ها به دلیل سهل انگاری در کار و یا به کار نبردن اکیپ با تجربه، شاهد نصب غیر اصولی و ایجاد نماهای ناصاف هستیم و اشتباه در نصب این قطعات، جبران ناپذیر می باشد.
در تصاویر ذیل، بخش کوچکی از قرنیز های نصب شده به صورت اصولی قابل مشاهده می باشند.
قرنیز بتنی
قرنیز
قرنیز پیش ساخته بتنی
قرنیز پیش ساخته
قرنیز بتنی پیش ساخته
فهرست
تماس با کارشناس