پروژه ایران مال – تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی

تعریف پروژه: نصب نمای پیش ساخته بتنی تونل زیرگذر بزرگراه همت
کارفرما: مرکز تجاری تات
مکان پروژه: منطقه 22 شهرداری تهران – بزرگراه شهید همت غرب

برخی از تصاویر مربوط به پروژه ایران مال