پروژه-انبار-قلعه-نو

تعریف پروژه: تولید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
کارفرما: سپاه پاسداران
مکان پروژه: جاده ورامین، قلعه نو

برخی از تصاویر مربوط به پروژه انبار قلعه نو