تولید قطعات پیش ساخته بتنی در شرایط کارخانه ای و کنترل کیفی

قطعات پیش ساخته بتنی در کارخانه یا در محل کارگاه در شرایط کارخانه ای تولید می شوند.

مراحل تولید شامل آماده سازی مواد اولیه و قالب ها ، استقرار آرماتور ، قلاب حمل و دیگر ملحقات لازم در داخل بتن ، اختلاط و حمل بتن ، بتن ریزی و مرتعش نمودن آن ، حفظ و مراقبت و پروراندن بتن ، قالب برداری و در نهایت انبار نمودن قطعات می باشد.

مراحل فوق باید چنان طراحی و سازماندهی شوند که روند مستمر تولید با هدایت و نظارت متخصصین ذیربط ایجاد گردد. در این روند ، مکانیزه کردن ، سرعت بخشیدن ، اقتصادی نمودن و کنترل کیفیت فرآورده ها ، همچنین بهبود شرایط کار و به حداقل رسانیدن آثار جوی هنگام تولید مد نظر می باشند. این مراحل باید با فرضیاتی که هنگام طرح و محاسبه (از نظر مقاومت ها و بارگذاری های هنگام تولید) منظور شده اند ، هماهنگ باشند.

قطعات پیش ساخته بتنی چیست
قطعات بتنی پیش ساخته چیست

روند تولید قطعات پیش ساخته بتنی به مراحل زیر تقسیم می گردد :

  • تهیه و انبار نمودن مواد اولیه
  • ضوابط ساخت و به کار گرفتن قالب ها
  • اختلاط بتن و بتن ریزی
  • عمل آوردن بتن
  • قالب برداری
  • کنترل کیفی در هنگام ساخت و بعد از تولید قطعات پیش ساخته بتنی
  • نشانه گذاری و شناسایی
  • جابه جایی و انبار نمودن قطعات
قطعات بتنی پیش ساخته

تهیه و انبار نمودن مواد اولیه :

مواد اولیه اصلی در کارخانجات پیش ساخته ، میلگرد ، سیمان ، سنگدانه های مختلف ، آب و در صورت لزوم مواد افزودنی می باشند. طریقه صحیح حمل و انبار کردن این مواد در کارخانه ، باعث بهبود کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات ، افزایش سرعت تولید و در نتیجه اقتصادی تر شدن کالا می باشد. میلگردها باید بسته به نوع و قطر آنها دسته بندی و انبار شوند سپس به صورت شبکه های مسطح یا قفسه های آرماتور آماده سازی شده ، به طور یکپارچه قبل از بتن ریزی داخل قالب قرار گیرند.

ضوابط ساخت و به کار گرفتن قالب ها :

قالب های مورد استفاده هنگام ساختن قطعات پیش ساخته بتنی ، ممکن است از ورق فلزی ، چوب ، بتن ، آلومینیوم ، پلاستیک یا ترکیبی از آنها باشند. در تهیه قالب توجه به طریقه بستن و باز نمودن آنها ، مقاومت و عدم تغییر شکل آنها هنگام ریختن و مرتعش نمودن بتن تازه ، دقت در صاف و مسطح بودن قالب با توجه به رواداری های قطعه ، همچنین آب بند بودن آنها و نداشتن درزهایی که باعث خروج  دوغاب (شیره) بتن گردد الزامی است.

اختلاط بتن و بتن ریزی :

ساختن بتن باید با توجه به مشخصات و نوع بتن مورد نیاز قطعه انجام گیرد. برای این منظور باید از یک مرکز تهیه بتن که بتوان با آن نسبت ترکیب مواد متشکله بتن را به صورت وزنی یا حجمی ، اندازه گیری و سپس مخلوط نمود استفاده شود. پس از ساختن بتن باید آن را به وسیله منتقل کننده های مکانیکی یا هر وسیله حمل مناسب دیگر به صورتی که لطمه ای بر مشخصات آن وارد نگردد حمل کرد. بتن باید تا حد امکان در جایگاه نهایی خود ریخته شود. بتن ریخته شده در قالب باید با لرزاننده ها یا پرس های مکانیکی متراکم گردد.

عمل آوردن بتن :

هنگام تولید قطعات بتنی پیش ساخته ، پروراندن بتن به منظور تسریع در گرفتن و سخت شدن آن باید به کمک حرارت ، رطوبت ، فشار یا ترکیبی از آنها انجام شود. این عمل به منظور تسریع در باز کردن قالب ها و استفاده بهینه از آنها و سرعت بخشیدن به امر تولید می باشد. حرارت دادن به بتن تازه باید به نحوی طراحی شود که حرارت به صورت تدریجی خنک گردد و پس از اتمام مرحله پروراندن به دمایی نزدیک دمای محیط رسانیده شود. این عمل باید در تمام حجم بتن به طور یکنواخت اعمال گردد تا مقاومت بتن به طور مطلوب در همه نقاط ، یکنواخت باشد. عدم یکنواختی مقاومت بتن باعث خواهد شد که در موقع باز کردن قالب ها ، تلاش ها و تنش های پیش بینی نشده ای در قسمت های مختلف قطعه به وجود آید و موجب ترک خوردگی سطح بتن ، تقلیل حاشیه ایمنی و کاهش پایایی سازه گردد.

قالب برداری :

زمان و نحوه باز کردن قالب ها باید چنان سازمان داده شوند که ضمن به حداقل رسانیدن زمان و نیروی کار لازم ، بتن بتواند تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل های پیش بینی شده تجاوز نکند.

کنترل کیفی در هنگام ساخت و بعد از تولید قطعات پیش ساخته بتنی :

در تولید صنعتی ، کنترل در کارخانه در مراحل قبل از ساختن ، هنگام ساختن و پس از ساختن انجام می شود. در مرحله قبل از ساختن ، مصالح سنگی از هر معدن تازه و هر نوع سیمان جدید و فولاد باید کنترل شوند. در مرحله ساختن ، کنترل قالب ها ، وسایل جابه جایی و نحوه پروراندن بتن و حرارت دادن و پس از ساختن ، بازرسی قطعات بلافاصله پس از باز کردن قالب ها ، نحوه انبار کردن ، عملیات بارگیری و ارسال برای نصب ضروری است. علاوه بر این باید دو درصد قطعات تولید شده برای بررسی مقاومت تا حد گسیختگی بارگذاری شوند.

نشانه گذاری و شناسایی :

هر قطعه بتنی پیش ساخته باید به منظور مشخص شدن محل و تعیین موقعیت آن در سازه و زمان ساخت نشان گذاری شود.

جابه جایی و انبار نمودن قطعات :

بلند نمودن و جابه جایی قطعات در کارخانه باید توسط ابزار مخصوص و بدون اعمال ضربه به قلاب ها و میل مهارهایی که به این منظور در محل مناسب در داخل قطعه تعبیه شده اند انجام گیرد. محل و نحوه انبار نمودن قطعات پیش ساخته بتنی باید به نحوی سازماندهی شوند که قطعات به طور مستقل مستقر گردیده و از تغییر شکل دادن و تابیدگی آنها در این مرحله جلوگیری گردد.

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید. سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *