نقشه ازبیلت یا چون ساخت

نقشه ازبیلت (Asbuilt) یا چون ساخت به نقشه های سازه ای گفته می شود که از وضعیت موجود و اجرا شده سازه برداشت شده و اکثریت آنها با نقشه های اجرایی متفاوت است. معمولآ کارفرما در انتهای هر فاز پروژه از پیمانکار مورد نظر، درخواست نقشه های ازبیلت را کرده تا برای اجرای مرحله های بعدی مورد استفاده قرار دهد.

دلایل تهیه نقشه های چون ساخت:

1- خطای حین اجرا:

در نظر بگیرید در پروژه ای پس از برداشت نقشه های ازبیلت فونداسیون، مشخص شد در یکی از آکس ها محور ستون به اندازه دو سانتی متر از موقعیت اصلی خود جابجا اجرا شده است بنابراین برای تهیه نقشه های شاپ دراوینگ از نقشه های ازبیلت فونداسیون استفاده شده تا تغییر فوق لحاظ گردد.

2- تغییرات اعمال شده قبل و حین اجرا بر روی نقشه های اجرایی با تایید کارفرما:

فرض نماییم در اجرای یک خط انتقال آب در داخل شهر، قبل از اجرا متوجه وجود تاسیسات دیگر در تراز خط اجرایی (طبق نقشه ها) شدیم و به همین خاطر باید ارتفاع خط تغییر کند و این کار باعث تغییر نقشه ها می گردد و برای همین نقشه چون ساخت تهیه می گردد تا ارتفاع واقعی خط لوله برای نگهداری و تعمیرات معلوم باشد.

asbuilt

چون ساخت

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
nahadcivil.com