بکارگیری میلگردها با پوشش اپوکسی 

پوشش اپوکسی

 

مزایا:
?جهت جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن مسلح
?مناسب جهت استفاده در مناطق با رطوبت بالا