آرماتور بندی راه پله بتنی

راه پله وسیله ارتباط دو اختلاف سطح به یکدیگر است.

پله بتنی از بتن و میلگرد فرم داده شده ساخته می شود که حداقل پوشش بتن روی میلگرد ۲ سانتی متر و یا به اندازه قطر بزرگترین میلگرد مصرفی است.

برای آرماتور بندی پله می توان از میلگرد های فولاد نرم و یا تسلیم بالا استفاده کرد.

حساس ترین و مهمترین قسمت یک ساختمان راه پله آن می باشد. بدین منظور جهت نمایش جزئیات اجرائی آن از قسمت راه پله برش تهیه نموده و از قسمت های مختلف آن نقشه بزرگ نمایی تهیه می شود.

انواع پله های بتنی:

پله یك طرفه مستقیم

پله دو طرفه

پله‌ی بتنی دارای تیر باربر

پلكان دالی شیبدار با پاگر‌د های چرخشی

پلكان دالی پیوسته با دو خم بتنی

پلكان معلق یا طر‌ه‌ ای بتنی

پلكان حلزونی چشم ‌دار بتنی

پلكان‌های پیش ساخته

در زیر تصاویری از آرماتور بندی پله بتنی که به عنوان یکی از سیستم های متداول اجرایی در ساخت پلکان می باشد را نشان می دهیم:

سازه پله

stair

پله

راه پله

پلکان

جزئیات آرماتور پله

پله

آرماتور پله ها

آرماتور بندی پله ها

تصویر آرماتور

آرماتور بندی پلکان در ساختمان ها

جزئیات آرماتور بندی پله ها 
قالب بندی پلکان های بتنی
پله بتنی چیست و نحوه ی اجرای آن چگونه است؟ مزیت راه پله بتنی نسبت به انواع دیگر سیستم های اجرایی چیست؟