شیر آهک (هیدراته کردن آهک)

برای آن که کلیه ذرات آهک، هیدراته شود روش های متداولی از قدیم در کشورمان مرسوم بوده که شیر آهک، یکی از روش ها بوده است. در زمان درست کردن شفته، بجای آن که گرد اهک تنگ گذاشته شده را روی توده خاک و سنگ بریزیم می توانیم گرد آهک را درون بشکه آبی ریخته تا آهک زنده با آب مخلوط شود و به صورت شیر آهک درآید، آنگاه این شیر و آهک را به جای آب و اهک در ملات مورد استفاده قرار می دهیم. با این روش ظاهرآ کلیه ذرات اهک در مجاورت آب قرار گرفته و هیدراته می شوند منتهی عیب بزرگ این روش آنست که از میزان آهک درون شیر آهک اطلاعی نداریم و در نتیجه نمی دانیم چه مقدار از آهک، داخل ملات وجود دارد. در کارگاههای معمولی روش های آزمایشگاهی برای تعیین درصد اهک در شیر اهک وجود ندارد و ممکن است مقدار آهک خیلی کمتر از حد معین بوده و شفته به دست آمده دارای مقاومت لازم نباشد.

از روش های دیگر هیدراته کردن آهک میتوان به روش های تنگ گذاشتن، خشک، تر و تحت فشار گذاشتن اشاره نمود.

هیدراته کردن آهک

هیدراته کردن

تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
Nahadcivil.com

نهاد سیویل