شوره زنی‌ در بتن (Efflorescence) :

زمانیکه بتن اجرا شده و به مرحله ی بهره برداری می رسد در بعضی مواقع شاهد ایجاد نمای شوره زده و سفید بر روی بتن هستیم.

ایجاد این شوره ها بر روی بتن، عل الخصوص در زمانی که از بتن به عنوان نما استفاده می شود (مانند دیوار پیش ساخته، نمای پل ها، قرنیز های بتنی، نیوجرسی ها و …) موجب از دست دادن زیبایی و زشت جلوه دادن نما می شود. بدین علت، توجه به این امر و رعایت نکات مهم می تواند باعث عدم شوره زنی در نمای بتن های اجرا شده شود.

در ادامه به تعریف و علت شوره زنی می پردازیم.

تعریف شوره زدگی:

زمانی که آب از بتنی با تراکم ضعیف، ترک‌ها‌ یا درزهای اجرایی عبور می‌کند، آهک موجود در ترکیبات بتن شسته شده و باعث بوجود آمدن رسوب نمکی می‌شود که به شوره زدگی شناخته می‌شود.

علت شوره زنی چیست؟

‌مشکل شوره زنی در بتن در نتیجه انتقال رطوبت از عناصر ساختمان است که پس از رسیدن به سطح بتن تبخیر می‌شود. مواد معدنی محلول و نمک آن بر روی بتن باقی می‌ماند و موجب بروز شوره بر روی بتن می‌شود. (ایجاد یک سطح ته نشین بر روی بتن ‌یا بنا که معمولاً دارای رنگ سفید است و گاها با رشد کپک‌ها بر روی بتن توسط افراد اشتباه گرفته می‌شود.)

درمان شوره زنی:

به منظور جلوگیری از شوره زنی، استفاده از ضد آب مناسب و آب بندی، اهمیت زیادی دارد.

شوره زنی اولیه را می‌توان با استفاده از قلمو و آب از بین برد.

(برای حذف رسوبات سنگین ممکن است به اسید شویی سطح بتن نیاز باشد.)

تعداد زیادی محصول رفع شوره در بازار وجود دارد.

با تهیه این محصولات به راحتی می‌توانید این شوره‌ها را از سطح بتن از بین ببرید.

شوره بتن

شوره زنی