روند تهیه سیمان

در روند تهیه سیمان، همیشه دو عمل مورد نظر است که در تمام مراحل تهیه آن می باید اعمال شود.

اول مخلوط کردن مواد می باشد.

از ابتدا سعی بر این است که در تمام مراحل تهیه سیمان به هر وسیله ای که ممکن باشد کاری کنند که مواد مختلف با یکدیگر بهتر مخلوط شده و محصول یکنواختی تولید نماید.

دوم آزمایشگاه است که در کلیه مراحل تهیه، همیشه آزمایشگاه ناظر بر کار روند تولید می باشد تا محصول به دست آمده مطابق مشخصات ارائه شده از طرف کارخانه باشد.

در تولید سیمان، مواردی دارای اهمیت هستند که در زیر آنها را نام می بریم:

1- معادن

2- سنگ شکن ها

3- آسیاب کردن مواد

4- خشک کن های مقدماتی

5- پودر کردن مواد اولیه

6- روش تر

7- روش خشک

8- آزمایش نهایی

9- کوره های پیش گرم کن

10- سیمان پزی

11- کوره ها

12- مراحل مختلف پخت

13- مدت زمان تهیه سیمان

14- کلینگر و آسیاب کردن آن

در بخش های بعدی، به توضیح موارد اشاره شده در فوق خواهیم پرداخت.

cement

تولید و نصب قطعات پیش ساخته نهاد سیویل با بیش از سی سال تجربه

تولید دیوار، فیسینگ، قرنیز، نیوجرسی، وزنه تاور کرن و غیره