مارل

مارل (MARL) چیست؟

اصطلاح مارل، که در صنعت سیمان استفاده می شود به چه چیزی گفته می شود؟

موادی که برای پختن سیمان به کار می رود از دو ماده ی اصلی تشکیل شده که تقریبآ شامل تمام مواد مورد نیاز سیمان پزی می باشد. این دو ماده عبارتند از خاک رس و سنگ آهک. سنگ آهک و خاک رس را به نسبت تقریبی 75 درصد آهک و 25 درصد خاک رس مخلوط می کنند و به کوره می برند. گاهی در طبیعت مخلوط سنگ آهک و خاک رس به نسبت مورد نیاز در صنعت سیمان پزی به طور دقیق یافت می شود؛ به این اختلاط که از قبل به طور طبیعی برای بشر آماده شده است MARL می گویند.

معمولآ کارخانه های سیمان در نقاطی احداث می شود که به معادن سنگ آهک و خاک رس و یا به طور کلی در صورت امکان به معادن مارل نزدیک باشد. در این معادن به وسیله کمپرسور و دینامیت، خوراک کارخانه تهیه می شود.

محصول دپو شده پس از آزمایش و اجازه آزمایشگاه به کارخانه حمل می شود.

مارل چیست؟

مارل