قدمت سیمان

سیمان یا سمنت واژه ای است که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و قدمت آن به پیش از میلاد می رسد. شاید بتوان قدمت این ماده را هم زمان با کشف آهک دانست. مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم واقع در ایتالیا که مربوط به سنه 27 قبل از میلاد است دیده شده. در ساختمان گنبد این بنا که 43 متر قطر دارد مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته به کار رفته است.

ولی کشف این ماده به شکل امروز مربوط است به یک فرد انگلیسی بنام ژوزف اسپدین که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن آن موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ 21 اکتبر 1824 بنام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت. پرتلند نام جزیره ایست در انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگهای ساحلی این جزیره در می آید. البته قبل از ژوزف اسپدین اشخاص دیگری در فرانسه و انگلستان از پختن خاک رس و سنگ آهک، مصالح مشابهی بدست آوردند منتهی هیچ کدام کار خود را دنبال نکرده و محصول خود را به ثبت نرسانیدند. آنچه مسلم است آنکه این ماده در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان به ثبت رسیده و آن را ابتدا برای ساختن فانوس دریایی مورد مصرف قرار دادند.

لازم به یادآوری است که بعد از مرگ ژوزف اسپدین، کار او را پسرش به نام ویلیام اسپدین دنبال نمود.

زمان پیدایش سیمان

قدمت سیمان

تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
شرکت نهاد سیویل