دامنه کاربرد سقف های پیش تنیده

سقف های پیش تنیده دارای کاربردهای فراوانی می باشند که در این بخش قصد داریم به دامنه ی استفاده ی این نوع سقف ها بپردازیم.

1) پارکینگ‌های طبقاتی

با توجه به اینکه در سیستم دال پس کشیده، فاصله ما بین ستون ها بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد لذا فضای باز و مفیدی را جهت پارک و جابجایی اتومبیل ها ایجاد می نماید. همچنین با توجه به اینکه در اکثر پارکینگ های طبقاتی، سقف ها به صورت نمایان (Expose) و بدون سقف کاذب اجرا می شود قابلیت کاهش نفوذ پذیری و مقاوم شدن بتن در مقابل تهاجم های شیمیایی در دال های پس کشیده نیز میتواند عامل مهمی در انتخاب این سیستم برای پارکینگ های طبقاتی باشد.

2) ساختمان‌های بزرگ مسکونی 

با توجه به اینکه استفاده از دال های پس کشیده در سازه ها باعث کاهش ارتفاع طبقه می شود، لذا در یک ارتفاع ثابت می توان تعداد طبقات بیشتری را ایجاد نمود.

3) مراکز تجاری و آموزشی‌

مزایایی از قبیل فاصله زیاد ستون ها، سرعت اجرا وکاهش وزن سازه در سیستم دال های پس کشیده باعث می شوند تا این نوع سیستم گزینه مناسبی برای ساختمان های تجاری و بیمارستان ها و… باشد.

4) ساخت پلها

نیاز به اجرای دهانه های بزرگ در پل ها، جلوگیری از لرزش، ترک خوردگی و نفوذ پذیری بتن و همچنین سرعت مناسب اجرا در سیستم های پس کشیده از جمله عواملی است که باعث شده این سیستم از مرسوم ترین روشها در ساخت پل ها باشد.

5) سازه‌های کابلی معلق

6) هتل ها و مراکز رفاهی

7) سازه‌های صنعتی

سقف پیش تنیده بتنی

سقف پیش تنیده

سقف پیش تنیده بتنی
دامنه کاربرد سقف پیش تنیده
موارد استفاده سقف های پیش تنیده