مزایای معماری سقف های پیش تنیده

سقف های پیش تنیده دارای مزایای بسیاری هستند که در این بخش قصد داریم به مزایای معماری این نوع سقف بپردازیم.

1) امکان اجرای دهانه های بلند و بزرگ

(امکان فضاهای بدون ستون و انعطاف بیشتری در معماری فراهم می کند.)

2) امکان اجرای طره های بلند که با بتن آرمه معمولی امکان احداث آنها وجود ندارد.

3) حذف آویز تیرها و تبدیل سقف به دال تخت

4) کاهش ارتفاع ساختمان به واسطه کاهش ضخامت سقف ها

(وجود دال پس کشیده در سقف ها باعث کوتاه شدن و یا حذف تیرها شده و در نتیجه سبب کاهش ارتفاع طبقه و پیروی آن کاهش کل ارتفاع سازه می گردد.)

(حذف تیر ها: ازآنجایی که در این سیستم امکان حذف تیر ها و آویز ها وجود دارد ، می توان سطح زیرین تخت را در اختیار طرح معماری قرار داد . در نتیجه عبور کانالهای تاسیساتی با سهولت امکان پذیر می باشد . بعلاوه پارتیشن بندی نیز بدون محدودیت قابل اجراست .)

5) افزایش ارتفاع مفید طبقات

6) افزایش تعداد طبقات در ارتفاع ثابت

7) امکان استفاده از ستونگذاری نامنظم

8) امکان احداث بازشوهای بزرگ و نامنظم

9) زیبایی سازه به دلیل استفاده از مقاطع کوچکتر

سقف پیش تنیده

بتن پیش تنیده