مقاوم کردن گچ در مقابل آب

برای آنکه بتوانیم گچ را در مقابل آب، مقاوم نماییم باید گچ بدون آب تبلور (انیدریت) را که فرمول آن CaSo4 می باشد کاملآ پودر کرده و آن را در محلول زاج، خمیر کرده و مجددآ به کوره برده تا 500 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم. دوباره مواد را به آسیاب برده تا به گرد گچ تبدیل نماییم.

چنین گچی در مقابل آب، مقاوم بوده و طبله نمی کند و بدین ترتیب می توان از آن در نمای ساختمان هایی که در معرض عوامل جوی، مخصوصآ باران و رطوبت ناشی از آن قرار دارد استفاده نماییم.

(همچنین می توان از آن در سرویس ها و توالت و حمام و آشپزخانه نیز استفاده نمود.)

نکته: استفاده از این نوع گچ ها در ایران مرسوم نمی باشد.

زاج ها چه هستند؟

در اصطلاح عموم، به زاج سفید، زاج گفته می شود.

زاج ها سولفاتهای مضاعف هستند که فرمول کلی آنها M2So4,R2(So4)3,24H2O می باشدکه در آن M نماینده یک فلز قلیایی، مانند پتاسیم و یا آمونیوم می باشد و R، نماینده یک فلز سه ظرفیتی، مانند آلومینیوم، آهن و یا کرم (Cr) است.

گچ ساختمان

plaster

تولید و نصب دیوارهای بتنی پیش ساخته
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
Nahadcivil.com