گچ و خاک

منظور از ملات گچ و خاک، ملاتی است که از مخلوط شدن گچ و خاک رس به نسبت پنجاه درصد از هرکدام بدست آمده باشد. البته با توجه به تند گیر یا کندگیر کردن گچ ممکن است خاک رس، کمتر یا بیشتر بشود.

دلایل مخلوط نمودن خاک با گچ:

1- قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است؛ زیرا همانطور که قبلآ گفته شد سنگ گچ را پس از استخراج به کوره برده و عملیاتی روی آن انجام می دهند که موجب بالا رفتن هزینه می شود در حالیکه خاک رس پس از استخراج، مستقیم به مصرف می رسد و در هر شرایطی، قیمت خاک رس از گچ ارزانتر بوده در نتیجه ملات گچ و خاک، بسیار اقتصادی تر ازملات گچ تنها می باشد.

2- ملات گچ و خاک دیرگیرتر از ملات گچ می باشد. (دیرتر سخت می شود در نتیجه کارگران فرصت بیشتری دارند تا آن را روی ردیف قبلی آجر پهن نموده و ردیف بعدی آجر را روی آن بچسبانند.)

3- ملات گچ و خاک از ملات گچ، پلاستیک تر می باشد و زیر ماله بنا، بهتر شکل می گیرد.

ملات

ملات گچ و خاک

تولید دیوار پیش ساخته بتنی
تولید نیوجرسی، فیسینگ ، قرنیز و غیره