مواد بندکشی و نکات ضروری در رابطه با آن:

1- مواد بندکشی را حتمآ مطابق با دستورالعمل مندرج برروی بسته بندی آن آماده کنید.

(بر حسب یک یا چند جزئی بودن، امکان استفاده از آب یا عدم استفاده از آب در ترکیبات آن وجود دارد)

2- درزها بایستی کاملآ تمیز بوده و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد اضافی باشد.

3- بهتر است بندها قبل از اجرا، توسط وسیله ای مرطوب شوند.(می توان از اسفنج مرطوب استفاده نمود)

(دقت شود که برای استفاده از مواد بندکشی پایه اپوکسی، سطح زیر کار و داخل بندها به هیچ وجه نباید رطوبت داشته باشند، که در صورت وجود رطوبت، مواد بندکشی در آینده متورم خواهند شد.)

4- پیش از استفاده از مصالح بندکشی پایه سیمان بهتر است بند ها کمی رطوبت داشته باشند.

5- لازم است بند مابین سنگ، کاشی و سرامیک حداقل به اندازه دو سوم ارتفاع آن خالی باشد.

6- ارجح است از ماله پلاستیکی جهت پر کردن بند ها استفاده شود و حرکت آن روی بندها بصورت مورب و یا چرخشی باشد.

7- مواد بندکشی را ببر حسب تعداد نیروی انسانی و سطح مورد نیاز آماده کنید.

8- برای بندکشی سطوح متخلخل، کناره های بند ها و روی سرامیک ها را با چسب نواری و یا مواد محافظ سطح، پوشانده و سپس بند کشی نمایید.

9- رقیق نمودن پودر های بندکشی با آب و استفاده از آن ها بصورت دوغابی، اکیدآ اجتناب نمایید.

(افزایش یا کاهش آب در ترکیب مواد بندکشی پایه سیمان برروی عملکرد آن ها اثر گذار خواهد بود.)

10- هیچگونه مواد و افزودنی های دیگر به ترکیبات مواد بندکشی اضافه نفرمایید. (از جمله سیمان و پودر سنگ و …)

(برای اطلاع از زمان تمیز کردن سطح از مواد بندکشی به دستورالعمل استفاده از آن ها توجه کنید.)

(برای اطلاع از زمان کاربری پس از مصرف مواد بندکشی به مشخصات درج شده روی بسته بندی رجوع نمایید.)

بند کشی