بتن مگر

بتن مگر (بتن لاغر) اولین لایه پی سـازی می بـاشد.

عیار سیمان در مگر در حدود 100 الی 150 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .

دلایل استفاده:

الف) جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک

ب) جلوگیری از جذب آب بتن  توسط خاک

ج) آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی

د) صاف، تراز و همگن کردن فونداسیون

و) اگر خاک برداری بیش از حد لازم انجام شود برای تراز کردن کف پی و پر کردن فضای خالی از بتن مگر استفاده می شود.

پس از تهیه بتن مگر، آن را در جـاهـای مشخص شـده بــه ضخامت حدودآ 10 سانتی متر ریخته و سطح روی آن را بـا ماله صاف می کنند.

بتن مگر

جهت اجرای بتن مگر، رعایت نکات زیر الزامی می باشد :

الف) شفته آهک بایستی قبل از اجرای مگر مرطوب شود تا آب بتن را جذب نکند.

ب) بتن مگر باید زمانی بر روی شفته آهک اجرا شود که  مقاومت شفته به 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده باشد. (هرگاه اثر کفش پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند به مقاومت مورد نظر رسیده است)

ج) قبل از اجرای بتن مگر خاک بستر باید مرطوب شود تا آب بتن جذب خاک نگردد.

د) بتن مگر معمولا توسط دستگاه های بتونیر کوچک ساخته می شود. دقت شود که بتن درون دستگاه حداقل دو دقیقه پس از اضافه کردن آب، به خوبی مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.

ه) بتن مگر معمولا جهت پاکسازی کف و اجرای دقیق تر فاصله گذاری آرماتورها از کف، اجرا می شود بنابراین باید دقت شود که سطح تمام شده، تمیز و یکنواخت باشد تا آرماتوربندی بهتر انجام شود.

و) پس از ریختن بتن مگر، بسته به دمای هوا، باید حدود 10 ساعت سطح آن مرطوب نگه داشته شود. (بعد از گذشت یک روز می توان عملیات بعدی را شروع کرد.)