گچ و منابع تهیه آن

گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید. سنگ گچ از گروه مصالح ساختمانی کلسیم دار است که به وفور در طبیعت یافت می شود و تقریبآ در تمام نقاط روی زمین وجود دارد که از لحاظ فراوانی در طبیعت، در ردیف پنجم می باشد. در ایران نیز تقریبآ در تمام نقاط کشور مخصوصآ در کویر مرکزی و اطراف تهران، جاجرود، آذربایجان، اطراف مشهد و … یافت می شود.

(فرمول سنگ گچ به صورت CaSo4,2H2O می باشد.)

این سنگ از سنگهای ته نشستی بوده و به علت میل ترکیب شدن شدیدی که دارد به طور خالص یافت نمی شود و بیشتر به صورت ترکیب با کربن یا اکسید های آهن یافت می گردد.

ژیپس و ایندریت:

اگر سنگ گچ به صورت سولفات کلسیم آبدار یافت شود به آن ژیپس یا گچ خام گویند و اگر به صورت سولفات کلسیم بدون آب باشد به آن ایندریت گفته می شود. (سنگ گچ خالص، بی رنگ است و اگر به صورت ترکیب شده یافت شود بر حسب نوع ماده ترکیب شده می تواند رنگ های مختلفی داشته باشد.)

منابع تهیه گچ

plaster

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید قطعات پیش ساخته بتنی
Nahadcivil.com