ملات های آبی

ملات های آبی ملات هایی هستند که برای سخت شدن، احتیاج به هوا ندارند و در زیر آب نیز می توانند سخت شوند.

ملات های آبی بایستی خصوصیات زیر را دارا باشند:

1- زود گیر باشند و زمان گرفتن و سخت شدن آنها، حداکثر از دو ساعت تجاوز نکند.

2- آب در آن نفوذ نکند زیرا اگر آب در ملات آبی نفوذ کند باعث متلاشی شدن ذرات آن گردیده و ذرات آن در آب پراکنده می شوند و دیگر چیزی از ملات باقی نخواهد ماند.

3- اگر این ملات ها در آب های دریا و یا اصولآ در آب هایی که دارای نمک هستند مصرف شوند باید در مقابل سولفات ها و کربنات ها واکنش نشان نداده و از این نمک ها آسیب نبیند.

طریقه درست کردن آهک آبی:

اگر سنگ آهک با خاک رس یا سیلیس همراه باشد و آن را به کوره برده و تا مرز عرق کردن، حرارت داده شود پس از آسیاب نمودن آن، آهک آبی به دست می آید. توجه به این نکته ضروری می باشد که هر چه مقدار خاک رس بیشتر شود ملات بدست آمده از این آهک، مرغوب تر می باشد و آب در آن نفوذ نکرده و زودتر سخت می شود. اهک های آبی با توجه به مقدار و نوع اکسید های آهن و آلومینیوم که در آن می باشند به رنگ های مختلف آبی، زرد، لیمویی، خاکستری، قهوه ای و غیره دیده می شوند.

آهک آبی

ملات آبی

پیشرو در تولید قطعات پیش ساخته
کادر مجرب در تولید و نصب
تولید دیوار، فیسینگ، قرنیز، نیوجرسی و غیره
جهت مشاهده پروژه ها، به قسمت پروژه ها در منوی سایت مراجعه شود.
نهاد سیویل