انواع دال بتنی

انواع دال بتنی
در عرف مهندسی عمران به هر نوع بتن مسلح با شبکه بندی میلگرد ها دال گفته می شود مثلا فنداسیون گسترده (رادیه ژنرال) و یا بتن ریزی بر روی دیگر انواع سقف ها هم دال گفته می شوند، ولی سقف دال بتنی مشخصا دارای انواع زیر است:
✅ دال_تخت:
که در آن تیر اجرا نمی شود و ستونها و دیوارهای برشی مستقیما از طریق دال بتنی بهم متصل می شوند، سقف های کوبیاکس و یوبوت نیز از این نوع دال محسوب می شوند (این دو نوع سقف به علت تبلیغات گسترده ای که در سالهای اخیر در سطح کشور داشته اند و ابهامات در طرح و عملکرد آنها به صورت جداگانه ای در پست های آینده بررسی می گردند). استفاده از نوع سقف ها بعلت صلبیت کمتری که نسبت به تیر دالها دارند محدودیت هایی دارد که این محدودیت ها در شکل های ادامه پست آورده می شوند.
✅ تیردال:
در این نوع سقف تیرهای اصلی نیز اجرا می شوند هر چند این نوع دال معمولا از انواع سقف های کامپوزیت و یا تیرچه بلوک سنگینتر است ولی به لحاظ سازه ای و صلبیت یکی از بهترین انواع سقف ها می باشد.
✅ دال مجوف_بتنی:
نوعی تیر دال است که در آن تیرهایی به صورت عمود بر هم در هر چشمه اجرا می گردد. این نوع دال دارای صلبیت بیشتری نسبت به تیر دالها است و در آن برای دهانه های بزرگتری میتوان استفاده کرد.
✅ دال بتنی پیش_تنیده و پس_کشیده:
?این نوع سقف که بیشتر در غرب ایالات متحده از آن استفاده شده است از انواع جدید سقف ها در کشورمان می باشد. این نوع سقف از لحاظ عملکرد سازه ای و صلبیت یکی از بهترین انواع سقف ها می باشد و با آنکه از لحاظ ضخامت و وزن نسبت به دیگر سقف ها نازکتر و سبکتر است از آن برای دهانه های بسیار بزرگ استفاده شده است.