انبار کردن گچ

اگر گچ به صورت فله ای باشد بایستی بلافاصله مصرف گردد زیرا همانطور که اطلاع داریم گچ میل ترکیب شدیدی با آب داشته و حتی رطوبت هوا را جذب کرده و پس از مدتی نه چندان طولانی فاسد می شود در حالیکه اگر گچ پاکتی را به صورت صحیح انبار نماییم به طوریکه دور از رطوبت باشد می توان حتی بعد از یکسال، از آن استفاده نمود. جهت انبار نمودن گچ بایستی آن را روی تخته هایی که حداقل 10 سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد بچینند.  برای ایجاد این فاصله می توان از قطعات آجر و یا بلوک سفالی استفاده نمود و همچنین باید فاصله پاکت های گچ از دیوارهای انبار، حداقل 20 سانتیمتر باشد و نباید بیش از 10 پاکت گچ را روی هم چید زیرا ممکن است گچ داخل پاکت های پایین تر در اثر وزن پاکت های بالایی، به همدیگر چسبیده و کلوخه بشوند. به طور خلاصه می توان گفت که گچ را بایستی طوری انبار نمود که هوا به راحتی در اطراف آن در جریان بوده و همچنین پاکت ها، زیر فشار نباشند.

انبار کردن اصولی گچ

انبار کردن گچ

قطعات پیش ساخته بتنی
Nahadcivil.com
شرکت نهاد راه و ساختمان
کادری مجرب در تولید و نصب