استانداردهای سرویس بهداشتی :

استانداردهای سرویس بهداشتی عبارتند از:

🔻 فاصله سرویس بهداشتی از محل کار باید حدود ۱۰۰متر باشد.

🔻 اگر تهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت می گیرد مساحتی در حدود ۱۷۰۰ سانتیمتر مربع نیاز است. (در صورت محدودیت فضا، این مساحت حدود ۱۰۰سانتیمتر مربع می‌باشد.)

🔻 کف نباید لغزنده باشد و باید در برابر آب، مقاوم و به آسانی نیز تمیز شود. همچنین کف باید بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

🔻 دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده و قابل شستشو نیز باشد.

🔻 دمای مناسب برای سرویس‌ های بهداشتی ۲۱ درجه سانتی گراد می‌باشد.

🔻 حداقل ارتفاع اتاق توالت در سرویس بهداشتی با چهار WC یا کمتر می‌تواند 2 متر و بیست سانتی متر باشد.

🔻 حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵ سانتی متر باشد.

🔻 حداقل طول اتاقک هر توالت باید بیش از ۱۱۰سانتی متر باشد.

🔻 حداکثر طول اتاقک هر توالت باید ۱۵۰سانتی متر باشد.

🔻 فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰ سانتی متر باشد.

🔻 فاصله دستشویی از کنار دیوار ۴۵ سانتی متر باشد.

🔻 حمام محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد محیط مناسبی برای رشد قارچ ها خواهد بود بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شود که حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.

🔻 اندازه عرض درب توالت ۶۰ سانتی متر و حداکثر ۷۵ سانتی متر باشد.

🔻 بهتر است درب سرویس بهداشتی به داخل باز گردد.

🔻 اتاقک توالت باید قفل داشته باشد. قفل توالت باید از داخل باشد تا فرد بتواند از آن استفاده کند.

🔻 در شرکتهایی با بیش از پنج کارمند و یا مکانهایی با این جمعیت، برای خانمها و آقایان باید توالت جداگانه در نظر گرفته شود.

🔻 برای هر دو دستشویی حداقل یک آینه نصب شود.

🔻 کف لابی‌ سرویس ها باید دارای کف شور به تعداد مورد نیاز باشد. همچنین باید مجهز به شترگلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامیست. البته کف باید دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب رو باشد.

توالت