هیدراته کردن اهک تحت فشار

برای آن که کلیه ذرات آهک، هیدراته شود روش های متداولی از قدیم در کشورمان مرسوم بوده که هیدراته کردن آهک تحت فشار، یکی از روش ها بوده است. در کارخانه هایی که از آهک به عنوان مصالح دوم  استفاده می کنند مانند کارخانه های آجر ماسه آهکی و یا کارخانه های قند و غیره که دارای تجهیزات کافی هستند، آهک را زیر فشار بخار آب، هیدراته می کنند. بدین طریق که آهک زنده را در ظروف مخصوصی که توانایی تحمل فشار را داشته باشند ریخته و در آن را محکم می بندند، آن گاه بخار آب را با فشاری در حدود 4 اتمسفر به درون آن وارد می کنند که در اثر فشار بخار آب، آهک کاملآ شکفته شده و به هیدرات کلسیم تبدیل می شود.

(هیدرات کلسیم: Ca[OH]2)

هر سه یا چهار ساعت می توان ظروف مربوطه را بارگیری کرده و آهک هیدرات شده تولید نماییم.

لازم به یادآوری است که اگر آهک زنده در مجاورت آب قرار گیرد ازدیاد حجم پیدا می کند به طوری که حتی ممکن است حجم آن تا 5/3 برابر هم اضافه شود.

هیدراته

آهک

تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
Nahadcivil.com