کاربرد شفته آهک

اگر 200 تا 250 کیلوگرم آهک شکفته را در یک متر مکعب مخلوط شن، ماسه و خاک ریخته و با آب مخلوط نماییم به ملات بدست آمده، شفته آهک می گویند. تا 20 یا 30 سال پیش تقریبآ پی سازی هشتاد درصد خانه های ساخته شده در ایران، مخصوصآ در تهران با شفته آهکی بود و همچنین در اغلب ساختمان ها از ملات ماسه آهکی و یا ماسه آهک سیمان استفاده می نمودند ولی به علت خورندگی شدیدی که بین آهک و فلزات بکار رفته در ساختمان ایجاد می گردد رفته رفته مصرف آهک در ساختمان منسوخ گردید و با رواج صنعت سیمان سازی در مملکت و همچنین ایجاد ساختمان های چندین طبقه، رفته رفته بتن مسلح جای شفته آهکی را در پی سازی گرفته و همچنین ملات ماسه سیمان به جای ملات ماسه آهک مصرف می شود.

البته آهک همچنان در راهسازی به طور مستقیم مصرف می شود.

همچنین در صنعت سیمان پزی، آهک به طور غیر مستقیم جای خود را در صنعت ساختمان حفظ نموده است.

شفته آهک

کاربرد شفته آهک