آهک در راهسازی

برای آن که جسم راه (بستر طبیعی راه) بتواند همواره باربری لازم را داشته باشد با مصالح مختلف از جمله آهک نسبت به اصلاح طبیعی راه اقدام می نمایند بدین طریق که آهک را به شکل دوغاب در آورده و با خاک محل (اگر دارای دانه بندی خوب باشد و به مقدار کافی خاک رس داشته باشد) مخلوط نموده و مخلوط حاصل را با آب مخلوط کرده تا شفته بشود و شفته حاصل را در بستر راه می خوابانند و پس از چند روز که آب شفته تبخیر شد و روی آن ترک ایجاد شد آن را با تخماق و یا سایر ماشین آلات مکانیکی می کوبند تا به حداکثر تراکم خود برسد و سپس آن را غلطک می زنند.

(حداکثر تراکم در آزمایشگاه به وسیله تعیین آب اپتیمم یا آب بهینه با خاک محل تعیین می گردد.)

بستر طبیعی راه که به این طریق اصلاح شود بسیار قابل اطمینان است.

اگر بستر راهی که قبلآ ساخته شده است دارای مقاومت کافی نباشد و احتیاج به تحکیم داشته باشد می توان به وسیله تزریق آهک، بستر راه را مرمت نمود. بدین طریق که گودال هایی به قطر تقریبی 50 سانتی متر و به عمق لازم به طوری که عمق آن تا بستر راه ادامه پیدا کندحفر می نمایند و داخل این گودال ها را با دوغاب آهک و غلظت مناسب پر می نمایند. در اثر نفوذ آب آهک به جسم راه، تحکیم لازم در بستر راه ایجاد می شود.

می توان تزریق دوغاب آهک را با وسایل مکانیکی مانند پمپ های مخصوص انجام داد.

شفته آهک

کاربرد شفته آهک