پروژه پل ایران خودرو

 تعریف پروژه:  نصب قرنیز پل ایران خودرو

 کارفرما:  شرکت اسپیلت

 مکان پروژه:  جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)

تصاویری از پروژه