پروژه پل ایران خودرو (شهید کریمی)

  تعریف پروژه:  نصب قرنیز پل ایران خودرو (شهید کریمی)

  کارفرما:  شرکت اسپیلت

 مکان پروژه:  جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)

تصاویری از پروژه