پروژه دیوار پادگان جان بزرگی

  تعریف پروژه:  طراحی، تولید و نصب دیوار بتنی پادگان شهید جان بزرگی

  کارفرما: پادگان شهید جان بزرگی

 مکان پروژه:  پادگان شهید جان بزرگی

  زمان پروژه: سال 1393

تصاویری از پروژه

برای دیدن تصاویر بزرگتر، لطفاً روی تصاویر کلیک نمایید.