پروژه های انجام شده

پروژه ایران مال – تونل زیرگذر بزرگراه همت
تعریف پروژه: نصب نمای پیش ساخته بتنی تونل زیرگذر بزرگراه همت
کارفرما: مرکز تجاری تات
مکان پروژه: منطقه 22 شهرداری تهران – بزرگراه شهید همت غرب
پروژه ایران مال – رمپ دسترسی
تعریف پروژه: نصب نمای پیش ساخته بتنی رمپ دسترسی
کارفرما: مرکز تجاری تات
مکان پروژه: منطقه 22 شهرداری تهران – بزرگراه شهید همت غرب
پروژه پل جوادیه
تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب نمای پیش ساخته بتنی و قرنیز پل جوادیه
کارفرما: شهرداری تهران
مکان پروژه: پل جوادیه تهران
پروژه زیرگذر بزرگراه کردستان
تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب دیوار بتنی پیش ساخته زیرگذر بزرگراه کردستان
کارفرما: شهرداری تهران
مکان پروژه: ابتدای بزرگراه کردستان
پروژه دیوار پادگان جان بزرگی
تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب دیوار بتنی پادگان شهید جان بزرگی
کارفرما: پادگان شهید جان بزرگی
مکان پروژه: پادگان شهید جان بزرگی
پروژه پل آبشناسان
تعریف پروژه: نصب گلدانی و قرنیز پل آبشناسان
کارفرما: شرکت اسپیلت
مکان پروژه: پل آبشناسان
پروژه پل یادمان
تعریف پروژه: نصب قرنیز پل یادمان
کارفرما: شرکتبند
مکان پروژه: اتوبان شیخ فضل الله
پروژه پل شهید بهشتی کهریزک
تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب قرنیز پل شهید بهشتی کهریزک
کارفرما: شرکت دی
مکان پروژه: کهریزک
پروژه پل های بزرگراه آزادگان
تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب قرنیز پل دور برگردان بزرگراه آزادگان – دوربرگردان خلیج فارس – دوربرگردان یافت آباد
کارفرما: شرکت جنرال
مکان پروژه: بزرگراه آزادگان غرب
پروژه پل ایران خودرو
تعریف پروژه: نصب قرنیز پل ایران خودرو
کارفرما: شرکت اسپیلت
مکان پروژه: جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)
پروژه پل شهید کریمی
تعریف پروژه: نصب قرنیز پل شهید کریمی
کارفرما: شرکت اسپیلت
مکان پروژه: جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)
پروژه مجتمع ورزشی
تعریف پروژه: تولید و نصب دیوار محوطه مجتمع ورزشی
کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مکان پروژه: صفادشت کرج
پروژه حسن آباد خالصه
تعریف پروژه: تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون پارک و زمین فوتبال
کارفرما: بخشداری حسن آباد
مکان پروژه: حسن آباد خالصه
پروژه دیوار کشی خانه سالمندان کهریزک
پروژه دیوار کشی خانه سالمندان کهریزک
تعریف پروژه: تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
کارفرما: خانه سالمندان کهریزک
مکان پروژه: کهریزک
فهرست
تماس با کارشناس