قرنیز های پیش ساخته بتنی، قطعاتی با سایز های دلخواه بوده که قابلیت ایجاد طرح و لوگو بر رویشان وجود دارد. این قطعات به دلیل سایز کوچک دارای وزن کمی بوده و به عنوان قرنیز در پل های شهری و بین شهری مورد استفاده قرار می گیرند.

قرنیز بتنی
قرنیز بتنی
قرنیز بتنی
قرنیز بتنی