کلاف میانی

شناژ مخفی یا کلاف میانی یا کلاف عرضی یا تای بیم (Tie beam) چیست و با چه اهدافی مورد استفاده قرار می گیرد؟

 شناژ مخفی را بایستی در سقف های تیرچه بلوک اجرا کرد.

این کلاف به منظور تضمین انسجام سقف و عملکرد یکپارچه آن اجرا می شود.

یکی از کارکرد های مهم این کلاف، کاهش قابل توجه لرزش سقف هنگام راه رفتن و دویدن و … بر روی آن است که این لرزش ها باعث ایجاد ترس و وحشت در ساکنین می شود.

 طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان، در دهانه هایی با طول بیش از 4 متر باید در فواصل 2 متر از تای بیم استفاده کنیم. وظیفه ی تای بیم در سقف ها افزایش صلبیت سقف می باشد.

کلاف عرضی از دو میلگرد (معمولا میلگرد با نمره‌ 14 یا 16 استفاده می شود) یکی در بالا و یکی در پایین مقطع قرار می دهند و به عرض حداقل 10 سانتی متر، در سقف ها اجرا می گردد.

(از جمله مشکلات همیشگی در سقف های تیرچه بلوک، بی توجهی به اجرای صحیح این کلاف ها می باشد.)

کلاف میانی

کلاف عرضی (شناژ مخفی – کلاف میانی – تای بیم – Tie Beam)