گچ کشته

گچ کشته، ملات گچی ست که هیچگاه سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن، حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد.

به علت زود گیر بودن گچ با وجود آن که ملات آن را بسیار کم درست می کنند (حداکثر به اندازه یک استامبولی) نمی توان سطوح زیادی را با آن سفید کرده و کاملآ صیقلی نمود زیرا قبل از آن که بتوانیم سطح گچ را با ماله پرداخت نموده تا سطح صافی بدست آوریم گچ سخت شده و حالت پلاستیک بودن خود را از دست می دهد (سخت شدن ملات گچ با خشک شدن آن اشتباه نشود) بدین لحاظ پس از آنکه روی گچ و خاک را با ملات گچ اندود نمودند برای دستیابی به سطحی صیقلی، روی آن را کشته می کشند. باید توجه داشت که ضخامت کشته نباید از یک میلی متر تجاوز کند زیرا در غیر اینصورت، پوسته پوسته شده و از سطح کار جدا می شود.

طریقه ساخت ملات کشته چگونه است؟

جهت دانستن جواب این سوال، می توانیم به مطلب بعدی با موضوع ساختن ملات کشته، مراجعه نماییم.

ملات گچ کشته

plaster manually

تولید و نصب دیوار، فیسینگ، قرنیزو نیوجرسی پیش ساخته بتنی

 

تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته

شرکت نهاد