کوره گردنده خفته آهک پزی

کوره های آهک پزی انواع مختلفی دارند از جمله: کوره چاهی، کوره ایستاده و کوره گردنده خفته؛ کوره گردنده خفته رایج ترین نوع کوره آهک پزی می باشد که شبیه کوره های سیمان پزی است. این نوع کوره حول محوری با شیب ملایم نسبت به افق می چرخد و ضمن چرخش، محتویات داخل را رو به جلو حرکت می دهد و بدین ترتیب، سنگ آهک کلوخه شده از یک طرف وارد کوره شده و آهک زنده از طرف دیگر خارج می شود. پس از خارج شدن آهک، روی آن هوای خنک دمیده می شود تا محصول، آماده شود و هوای گرم شده (حاصل از دمیدن روی آهک) را به اول کوره هدایت می نمایند تا کلوخه های سنگ آهک را قبل از وارد نمودن به کوره، گرم نماید و باعث تبخیر آب فیزیکی آن شود. در بدنه کوره، پنکه های بزرگی جهت هدایت گاز Co2 به سمت دودکش، نصب می شود.

کار این نوع کوره ها پیوسته می باشد و سوخت آن مانند کوره های ایستاده، می تواند مازوت، گازوییل و یا گاز باشد.

lime

کوره آهک پزی

تولید و نصب دیوار ، فیسینگ ، قرنیز ، نیوجرسی و غیره
تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
Nahadcivil.com