کوره های آهک پزی

انواع کوره های آهک پزی عبارتند از:

1- کوره های چاهی:

قدیمی ترین نوع کوره متداول در ایران، کوره های چاهی می باشند.

کار این نوع کوره ها بدین طریق است که گودالی در حدود 2 تا 3 متر حفر می نمایند و درون آن یک لایه سنگ آهک که از قبل کلوخه شده است به ضخامت 50 سانتیمتر میچینند و روی آن حدود 15 سانتیمتر ذغال سنگ می ریزند و دوباره 50 سانتیمتر سنگ آهک و 15 سانتیمتر ذغال سنگ تا به همین ترتیب کوره پر شود. آنگاه کوره را از زیر آتش می کنند.

بعد از حدود 48 ساعت (بستگی به نوع ذغال سنگ و جریان هوای درون کوره) قسمت های زیر پخته شده و از کوره خارج می گردد و مجددآ از بالا با لایه های سنگ آهک و ذغال سنگ تغذیه می گردد.

2- کوره های ایستاده:

کار این نوع کوره ها تقریبآ مانند کوره های چاهی می باشد ولی به دلیل قابل کنترل بودن حرارت کوره، محصول آن یکنواخت و مرغوب می باشد.

3- کوره های گردنده خفته:

این نوع کوره ها، رایج ترین نوع کوره آهک پزی می باشد که شبیه کوره های سیمان پزی است.

این نوع کوره که حول محوری با شیب ملایم نسبت به افق می چرخد در هنگام چرخش، محتویات خود را به جلو هدایت می نماید و سنگ آهک کلوخه شده از یک طرف، وارد کوره شده و آهک زنده از طرف دیگر خارج می شود.

انواع کوره آهک پزی

آهک پزی

تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
شرکت نهاد