کمربند های زلزله

زلزله های ثبت شده در سال های اخیر نشان می دهند که موقعیت جغرافیایی آنها یک امر اتفاقی نسیت، بلکه در نواحی معینی از زمین، بیشتر اتفاق افتاده اند. تراکم این زلزله ها یک سری خطوط کمربندی را به وجود می آورند که به کمربند های زلزله موسومند.

(تقریبآ 95% انرژی آزاد شده ی پوسته  زمین، مربوط به کمربند های زلزله هستند.)

به طور کلی نواحی بسیار زلزله خیز جهان بر روی سه کمربند به شرح ذیل قرار می گیرند:

1- کمربند اقیانوس آرام (Circum-pacific belt)

این ناحیه، مهمترین کمربند در جهان بوده که از سواحل غربی آمریکا، شروع می شود و از ژاپن، جزایر تایوان و فیلیپین می گذرد و تا زلاند نو (نیوزلند) ادامه دارد.

(این کمربند به حلقه ی آتش نیز موسوم است و تقریبآ 80% زلزله های جهان را شامل می شود.)

2- کمربند آلپاید (آلپ – هیمالیا) (Alpide belt)

این کمربند از کوههای آلپ در اروپا تا اندونزی ادامه دارد و از کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، شمال هند، برمه و اندونزی عبور می کند.

3- کمربند بستر اقیانوس اطلس

این کمربند نسبت به دو کمربند قبلی از اهمیت کمتری برخوردار بوده که از وسط بستر اقیانوس اطلس گذشته و در راستای شمال – جنوب آن واقع می باشد.

earthquake belts

belt

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی

تولید و نصب فیسینگ و قرنیز

تولید نیوجرسی

Nahadcivil.com