کلاهک امن (HSE)

کلاهک امن
حافظ جان کارگران :
✅ کلاهک های امن، پلاستیکی بر روی آرماتورهای انتظار محیط را برای کارگران ایمن نموده و از آسیب دیدگی بر اثر سقوط و ایجاد ضایعه های جبران ناپذیر که گاهی منجر به فوت فرد در حین کار می شود جلوگیری می کند.
شایان ذکر است که در برخی کشورها در صورت نبودن این قطعه، کارگاه را از فعالیت منع می کنند