کرموشدن بتن و عوامل ایجاد آن:

“کرمو شدن (شن نما شدن) بتن”، ظاهری متفاوت با پدیده ی “عدم تراکم کافی بتن” دارد. متآسفانه اغلب عوامل اجرایی، این دو عیب را یکسان قلمداد می کنند در حالیکه این دو عامل دارای تفاوت های زیر می باشند:

الف) در بتن کرمو، ذرات درشت دانه (شن) در کنار هم دیده می شود که فضای بین آنها فاقد ملات و شیره کافی می باشد.

ب) در یک بتن غیر متراکم ممکن است فضاها و حفرات کوچک و بزرگ قابل رؤیت باشد اما در بخش جامد، ذرات درشت و ریز و شیره بتن در کنارهم بصورت همگن دیده می شود.

از عوامل مهم در کرمو شدن بتن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) عدم ویبره صحیح و کافی

ب) کیفیت پایین اختلاط بتن

ج) درز بندی نامناسب و غیر اصولی قالب و فرار شیره بتن از درون قالب

دلیل اصلی بروز این مشکل، جداشدگی بتن است. جداشدگی (Segregation) به علل مختلفی در بتن ایجاد می‌شود. معنای جداشدگی، جدائی یک جزء یا چند جزء بتن از دیگر اجزای آن است.

عوامل خارجی کرموشدن بتن:

الف) ایجاد ضربه یا لرزش در حین حمل

(حمل با فرغون و دمپر و کمپرسی در مسیر ناصاف، حمل با تسمه نقاله و …)

ب) افزایش مولفه افقی سرعت بتن در هنگام ریختن

(در انتهای شوت، در انتهای تسمه نقاله یا خروج بتن از لوله افقی در هنگام پمپ کردن)

ج) برخورد بتن بصورت افقی یا قائم به میلگردها در مسیر تخلیه و ریختن بتن.

د) برخورد با زاویه قائم یا ماده با قالب قائم.

ر) پرت کردن بتن با وسائلی همچون بیل و … از نقطه‌ای به نقطه دیگر یا به درون قالب.

س) خروج شیره یا ملات از درز قالب.

ص) لرزش بیش از حد در هنگام تراکم بتن

(فرونشستن درشت دانه‌ها و رو آمدن ریزدانه ‌ها و شیره بتن)

کرمو شدگی