نکات قبل از تخریب ساختمان

قبل از شروع به تخریب، باید برنامه‌ریزی کاملی برای انجام کار صورت بگیرد و دستگاه نظارت بایستی از روش تخریب مطلع باشد.

قبل از شروع کار تخریب، موارد زیر باید رعایت گردد :

1- انتخاب محلی که باید ضایعات تخریب در آن انبار شود.

2- برنامه‌ریزی برای حفظ یا خروج مواد قابل اشتعال، گازها و یا کپسول هایی که احتمالاً نگهداری و انبارشده است.

3- برنامه‌ریزی برای دفع موادی مانند گازهای سمی که ممکن است سلامتی افراد را دچار مخاطره کند.

4- جریان گاز، آب، برق و سرویس‌های مشابه در ساختمانِ مورد تخریب، با اطلاع و همکاری موسسات مربوطه قطع گردد.

(همچنین باید ساکنین ساختمان‌های مجاور، از زمان قطع تأسیسات و زمان تخریب مطلع باشند.)

5- تهیه و آماده کردن سرویس های لازم و قابل‌دسترسی برای افراد مجری.

6- آماده کردن وسایل و ماشین‌آلات متناسب با روش تخریب همراه با وسایل حفاظتی مناسب با نوع کار.

7- برنامه‌ریزی و اقدام برای حفظ ایمنی کارکنان و عابران از طریق کار گذاشتن حفاظ و نصب حصار بین محل تخریب و محیط خارج

8- در ساختمان‌های آسیب‌دیده (بر اثر سیل، آتش‌سوزی، زلزله و نظایر آن) باید قبل از تخریب به منظور جلوگیری از ریزش ناگهانی، مهار و شمع بندی مناسب در قسمت‌های لازم صورت پذیرد .

9- قبل از تخریب هر ساختمان، پیاده‌روها و معابر عمومی، مسدود یا طوری محافظت شوند که به عابران صدمه ای وارد نشود. در صورتی که از نرده استفاده می‌شود، این نرده‌ها باید ایستایی کافی داشته و ارتفاع آنها از ۲ متر کمتر نباشد .

10- قبل از شروع عملیات تخریب، مدیریت کارگاه بایستی جزئیات کار را به دقت مَد نظر قرار داده و وظایف افراد را به آن ها یادآوری کند.

11- اگر ساختمانی که تخریب می‌شود، بیش از ۲ طبقه و یا ارتفاع آن از کف پیاده رو بیش از ۸ متر باشد، در صورتی که فاصله ساختمان از پیاده رو یا معبر کمتر از ۵ متر است باید راهرو سرپوشیده مناسب با تأیید دستگاه نظارت ساخته شود. در مواردی که با تشخیص دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) باید پیاده رو یا خیابان محدود یا مسدود شود، باید با مؤسسات ذی‌ربط (شهرداری و … ) هماهنگی‌های لازم صورت گیرد. در صورتی که ساختمان مورد تخریب از معبر بیش از ۵ مترفاصله داشته باشد می‌توان به جای راهروی سرپوشیده از حصار یا نرده استفاده نمود.

12- در محل ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب باید راهروهای سرپوشیده مناسب ساخته شود.

سقف این راهروها باید حداقل هفتصد کیلوگرم بر مترمربع فشار را تحمل کند. چنانچه قرار است از سقف راهروها برای حمل برخی مصالح استفاده شود، باید این سقف حداقل هزار و پانصد کیلوگرم بر هر مترمربع فشار را تحمل کند.

destruction

تخریب سازه

Destruction
تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
nahadcivil.com