مقاومت گچ در مقابل آب

گچ در مقابل آب و رطوبت، مقاومتی از خود نشان نداده و بسیار ضعیف می باشد. لایه های سفید کاری اگر در مجاورت رطوبت قرار بگیرند طبله کرده و به صورت جدا از هم در دیوار ظاهر می شود.

(پس از آنکه رطوبت از بین رفت و محل خشک شد، گچ طبله شده به حالت اولیه بر نمی گردد.)

بنا به دلایل فوق الذکر از بکار بردن گچ در مکان هایی که با آب در تماس است (مانند توالت، حمام، آشپزخانه و …) بایستی خودداری نمود.

همچنین از بکار بردن ملات گچ و اندود گچ و خاک و سفید کاری بوسیله گچ در ساختمانهایی که در مناطق مرطوب قرار دارند باید خودداری نمود. (مانند مناطق شمالی ایران)

در این نوع مناطق برای سفید کاری ساختمان عمومآ از سیمان سفید و  یا آهک استفاده می نمایند.

آیا می توان گچ را در مقابل آب و رطوبت، مقاوم نمود؟

جواب این سوال را می توانیم در مقاله تحت عنوان “مقاوم کردن گچ در مقابل آب” بدست بیاوریم.

ملات گچ و رطوبت

ملات گچ

 

plaster 

 

ملات گچ در برابر رطوبت

 

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
Nahadcivil.com