قالبهای جدید اسکلت بتنی

این قالبها به نوعی قالب یکبارمصرف بوده بصورت کامپوزیتی وازجنس پلاستیک وشبکه های مش بندی شده که در مقابل فشاروکشش مقاوم باشد.