علل ترک خوردگی گچ کاری

گاهی در ساختمان ملاحظه می کنیم که سطوح گچ کاری شده پس از خشک شدن و سخت شدن، ترک می خورد و شکل بسیار بدی به آن می دهد.

این ترک خوردگی ها می تواند به دلایل زیر باشد:

1- اگر در موقع ساخت ملات گچ، مقدار گچی را که در آب می ریزیم از حد معینی کمتر باشد به طوریکه گچ نتواند پس از انبساط حجم، آب مصرف شده در ملات را پر کند در نتیجه گچ پس از خشک شدن، تقلیل حجم داده و می ترکد.

2- اگر ضخامت ملاتی که روی دیوار می کشیم از 8-7 سانتیمتر بیشتر باشد و در یک نوبت کشیده شود لایه های بیرونی گچ در اثر مجاورت با هوا زودتر خشک می شوند در حالیکه هنوز لایه های درونی، مرطوب هستند و زمانی که لایه های درونی بخواهند خشک شوند ناچارآ باید در سطح گچ کاری، ترک هایی ایجاد شود تا امکان خروج آب لایه های درونی ایجاد گردد.

3- اگر در فصول سرما و محیط زیر صفر درجه اقدام به گچ کاری نماییم آب ملات گچ، قبل از سخت شدن گچ، یخ زده و فعل و انفعالات شیمیایی برای سخت شدن ملات، متوقف می شود. پس از آن که یخ ذوب شد گچ فاسد شده و دیگر به انبساط خود ادامه نمی دهد در نتیجه در سطح گچ کاری شده ترک خوردگی مشاهده خواهد شد.

4- بعضی از ترک ها در گچ کاری به علل فوق نبوده و در اثر نشست های ساختمان به وجود می آید. 

(این نوع ترک ها معمولآ با زاویه 45 درجه نسبت به افق ظاهر می شود.)

ترک گچ

ترک

ترک گچ

عوامل ایجاد ترک در گچ

crack

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی

تولید و نصب فیسینگ و قرنیز

تولید نیوجرسی

تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی

Nahadcivil.com