شناژ مخفی (تای بیم)

شناژ مخفی (تای بیم)

 

✅ شناژ مخفی را باید در سقف های تیرچه بلوک اجرا کرد. طبق مبحث 9 مقررات ملی در دهانه هایی با طول بیش از 4 متر باید در فواصل 2 متر از شناژ مخفی استفاده کنیم . کار شناژ مخفی در سقف ها افزایش صلبیت سقف خواهد بود.
✅ شناژ مخفی از دو میلگرد (معمولا نمره 16 استفاده میکنند) یکی در بالا یکی در پایین مقطع قرار می دهند و به عرض حداقل 10 سانتی متر در سقف ها اجرا می گردد .
✅ تاي بيم را در كارگاهها معمولاً به نام ژوئن مي شناسند.