ساخت ملات کشته

به علت زود گیر بودن ملات گچ، نمی توان سطوح زیادی را سفید کاری کرده و سطح صیقلی بدست آورد و جهت رسیدن به ملات گچی که پلاستیسیته خود را زود از دست ندهد آن را کشته می کنند. برای ساخت ملات کشته ابتدا گچ را از الک های بسار ریز رد می نمایند آنگاه آن را مانند ملات معمولی گچ می سازند ولی بلافاصله پس از آنکه دانه های گچ را داخل آب ریختند با دست آن را مالش داده و مانع ایجاد کریستال های لازم جهت سخت شدن می گردند و بدین طریق پس از ده تا دوازده دقیقه که ملات را مالش دادند، آماده ی استفاده می باشد.

این ملات، قبل از خشک شدن سخت نمی شود و به آن در اصطلاح بنایی، کشته می گویند.

ملات کشته به علت آنکه سخت نمی شود به بنا و کارگران گچ کار فرصت می دهد تا سطوح وسیعی را بوسیله ی آن با ماله، کاملآ صیقلی نمایند. بایستی به این نکته توجه داشت که ضخامت کشته نباید از یک میلی متر تجاوز نماید زیرا در غیر این صورت، پوسته پوسته شده و از سطح کار جدا می شود.

ساخت گچ کشته

گچ کشته

تولید قطعات پیش ساخته بتنی
شرکت نهاد