روش خشک هیدراته کردن آهک

برای آن که کلیه ذرات آهک، هیدراته شود روش های متداولی از قدیم در کشورمان مرسوم بوده که روش خشک، یکی از روش ها بوده است. در این روش کلوخه های آهک را روی زمینی به ابعاد 2 در 2 متر و به ارتفاع حدود 30 سانتیمتر میچینند آنگاه روی آن آب می بندند و مجددآ روی آن به مقدار 30 سانتیمتر کلوخه آهک میچینند و آب میبندند و این پروسه را آنقدر تکرار می کنند تا ارتفاع آن به حدود 5/1 الی 2 متر برسد. سپس روی آن را با کاه گل می پوشانند تا آهک دم کند. همانطور که می دانیم آهک در زمان مجاورت با آب، مقدار زیادی حرارت تولید می کند و بدین وسیله، حرارت داخل توده اهک به حدود 450 درجه سانتیگراد می رسد. این حرارت، آب موجود در توده را به بخار تبدیل کرده به دلیل وجود کاه گل روی توده، بخار آب خارج نگشته و به لابه لای توده آهک نفوذ می کند و در نتیجه، در اثر گرما و بخار آب تقریبآ کلیه ذرات آهک، هیدراته شده و به صورت پودر در می آید.

پس از گذشت 48 ساعت، این آهک قابل مصرف می باشد.

هیدراته کردن آهک

هیدراته کردن

تولید و نصب دیوار و فیسینگ و قرنیز و …
Nahadcivil.com