روش تر هیدراته کردن آهک

برای آن که کلیه ذرات آهک، هیدراته شود روش های متداولی از قدیم در کشورمان مرسوم بوده که روش تر، یکی از روش ها بوده است. این روش که صحیح ترین طریقه مصرف آهک است و به طور حتم کلیه ذرات آهک، هیدراته می شود و به آن روش تر یا آهک شویی می گویند بدین طریق است که روی زمین گودالی به طول و عرض 5/2 تا 3 متر و عمق حدود 50 سانتیمتر حفر می کنند. در کنار گودال، حوض دیگری به ابعاد حدود 50 در 50 سانتیمتر و عمق 20 سانتیمتر حفر می نمایند و این حوض را به وسیله یک جوی باریک به هم وصل می کنند و جلوی این جوی، یک توری قرار می دهند تا مانع نفوذ ذرات آهک به داخل حوض بزرگتر شود.

آنگاه آهک زنده را داخل حوض کوچک ریخته و روی آن به مقدار زیاد آب می بندند تا آهک، شکفته شده و آب ریخته شده بر روی آن به صورت شیر آهک درآید. سپس شیر آهک را به سمت حوض بزرگ تر هدایت می نمایند. این کار آنقدر ادامه پیدا می کند تا حوض بزرگتر از شیر آهک پر شود. بعد از گذشت چند روز، آب حوض تبخیر شده و یا در کف حوض، نشست می کند و خمیر بسیار نرمی از آهک به دست می آید که مورد مصرف قرار می گیرد.

lime

آهک هیدراته

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
شرکت نهاد