انکر بولت چیست؟

انکر بولت
🔸در پروژه های ساختمانی، انکر بولت ها به منظور نصب صفحه های فلزی به سطوح از جنس بتن مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحه ها امکان اتصال و جوشکاری قطعات فلزی مختلف به سازه بتنی را فراهم می کنند.
🔸انکربولت ها ابزاري هستند که براي فيکس نمودن و نصب ماشين ها و ابزارهای صنعتي داخل فونداسيون قرار مي گيرند.
🔸طراحان با توجه به ابعاد و اندازه دستگاه و همچنين مواردی مانند ميزان ارتعاش و لرزش دستگاه و همچنين شرايط نصب اندازه آنها را مشخص مي کنند
🔸شکل ظاهري آنها شامل يک قسمت ، پيچ و مهره و يک قسمت لنگ نگه دارنده است
🔸قسمت لنگ بايد داخل فونداسيون قرار گيرد و قسمت پيچ در محل نصب ، به ماشين باعث فيکس شدن ماشين به زمين مي شود و قابليت تنظيم دارند
🔸انکربولت ها باید داراي درجه استحکام بالا ، داراي تنش تسليم بالا ، ضد زنگ زدگی ، ضد خوردگی و طول مناسب با توجه به نوع کار باشند
🔸تامین انکربولت برای نصب ستون بر روی فونداسیون های بتونی که بارها یدینامیکی بالایی را تحمل میکند جزء فعالیت های این گروه میباشد.