اشکالات اجرایی

 

اشکالات اجرایی

 

1⃣ چسبیدن یونولیت به تیرچه وتیر
2⃣ فرو رفتن آرماتور حرارتی در یونولیت